Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

„Životnost sochy – navzdory tvrdosti, studenosti a suchosti“ (RP)

Až bude zveřejněno a zpracováno Palcrovo dílo, stanou se z etablovaných velikánů trpaslíci a někteří natřásavci vykrmení granulema klesnou pod hranici rozlišitelnosti. Proto se také 17 let od jeho smrti o to ti odpovědní nesnaží.    Michal Blažek

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 6.6.2014 18:49  •  Přečteno: 2056x

UMĚNÍ (NE)BOJUJÍCÍ

UMĚNÍ (NE)BOJUJÍCÍNáhodou jsem zavítal do hospody a vyslechl kritiku Lysolajského sochařského sympozia od studentů figurálního sochařství AVU. Nejvíc to schytala Talaverova žába: „Takhle chcete bojovat proti konzumní společnosti?“ Nebo Apsara: „Je to špatně udělaný hakenkrajc“.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 23.10.2014 9:30  •  Přečteno: 2033x

E. A. Bourdelle

E. A. BourdelleE. A. Bourdelle (1861–1929) – jeho první zahraniční výstava byla v Praze roku 1910. Každý detail tváře i vlasů je sochařsky pojednaný tak, aby co nejlépe vystihl portrétovaného a to výhradně plasticky, nikdy graficky. Ukázkou vrcholného přístupu k portrétu je hlava D. Ingrese. Vše je na ní plasticky nadsazeno tak, aby vyjádřila individualitu tváře v době, kdy to na tvářích bylo ještě vidět. Bourdelle měl na naše sochařství vliv i jako pedagog, jeho ateliérem prošli O. Gutfreund, J. V. Dušek, O. Švec, V. Makovský, sochař Táborský a další. Zdeněk J. P.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 3.12.2014 11:03  •  Přečteno: 3470x

DOUČOVÁNÍ PRO RESTAURÁTORY

Další žalobě bude čelit firma Art Kodiak (majitel Mgr. Jiří Fiala) restaurující Národní divadlo.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 3.9.2015 11:20  •  Přečteno: 1956x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: K O M E N T Á Ř E, 2020

Sorela? Ak. Arch. Libor Fránek

Sorela? Ak. Arch. Libor FránekV dnešní době plné minimalisticko – funkcio­nalistických tendencí působí Havířov útulně, poutá pozornost a nenudí. Výrazným pozitivem je vzdušná pravoúhlá půdorysná osnova s dominantou bulváru s přímou vazbou na dvorová prostranství vnitrobloků z pěších či silničních komunikací.

Nedílnou součástí celistvé půdorysné kompozice je dnes vzrostlá zeleň, na kterou bylo myšleno již ve fázi zpracování projektu a nyní po padesáti letech můžeme naplno vnímat její význam a přínos z hlediska kvality životního prostředí.

To, že při procházení kterékoliv městské části v zóně Sorely podvědomě vnímáte, že jste ve městě a přitom jste obklopeni zelení (ačkoliv je to pouze sezónní efekt), je dáno také vyvážeností měřítka a hmot. Což nelze tvrdit o podobném celku např. v Porubě. Tam se více prosadil trend inklinující k onomu sovětskému, okázale a prvoplánově exhibujícímu manýristickému pojetí. Oproti tomu autentický efekt je viditelný v Ostrově.

Díky jedinečnému citu a smyslu pro měřítko a kompozici tehdejší generace architektů můžeme havířovský komplex (a nejen – Poruba, Ostrov či části Mostu, Prahy atd.) právem považovat za raritu, která konkrétně v případě Havířova, je navíc umocněna tím, že město vznikalo jako samostatný urbanistický celek tzv. na zelené louce, k čemuž na území Čech a Moravy došlo naposledy v době budování husitského Tábora ve středověku.

Urbanistický zastavovací plán týmu prof. Meduny zahrnující i Havířov koncipoval město jako samostatný obytný celek s vlastní infrastrukturou, jejíž efektivní rozložení je paradoxně čitelné až dnes, kdy nekoordinovaným a chaotickým pronájmem prostor v podnožích objektů došlo v posledních letech k porušení rovnováhy těchto vazeb, místy k jejich zániku a noremní postuláty dostupnosti občanské vybavenosti přestávají být respektovány.

Právě Havířov byl příkladem rovnováhy architektonické exprese objektů, ucelené urbanistické koncepce a intravilánu zahrnujícího komponovanou zeleň, mobiliář a výtvarné objekty v podobě fontán, bazénů či sochařských děl. Velkoryse založená kompozice je dopracována do detailů a tvoří vyvážený celek kompaktního výrazu.

Pokusme se tento hlavní aspekt a odkaz zachovat i pro další generace!

redakčně zkráceno

 

print Formát pro tisk