Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

ZÁHADA ROZŘEŠENA

ZÁHADA ROZŘEŠENAPresident druhý zprava (zřejme bez obušku).

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.11.2015 10:01  •  Přečteno: 1997x

Reportáž z průběhu talentových zkoušek bezdomovců na AVU

Novinka, kterou rektor T. Vaněk realizuje své vize o „nutnosti rozšíření platforem lidských zdrojů na AVU“ přišla poté, co bezdomovci úspěšně excelují na jevištích divadel. Dostavilo se očekávaně dosti zájemců o studium.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 26.2.2015 18:52  •  Přečteno: 2182x

Prostata se pomstila za  „Hoří, má panenko“

Producent Carlo Ponti promítl film v Italii vybranému vzorku společnosti a ze strachu ho odmítl financovat.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 8.2.2018 21:27  •  Přečteno: 1339x

Giacomo Manzú (1908–1991)

Giacomo Manzú (1908–1991)Giacomo Manzú (1908–1991) vytvořil bronzová vrata na bazilice sv. Petra v Římě.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.12.2014 9:15  •  Přečteno: 3672x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: K O M E N T Á Ř E, 2020

Sorela? Ak. Arch. Libor Fránek

Sorela? Ak. Arch. Libor FránekV dnešní době plné minimalisticko – funkcio­nalistických tendencí působí Havířov útulně, poutá pozornost a nenudí. Výrazným pozitivem je vzdušná pravoúhlá půdorysná osnova s dominantou bulváru s přímou vazbou na dvorová prostranství vnitrobloků z pěších či silničních komunikací.

Nedílnou součástí celistvé půdorysné kompozice je dnes vzrostlá zeleň, na kterou bylo myšleno již ve fázi zpracování projektu a nyní po padesáti letech můžeme naplno vnímat její význam a přínos z hlediska kvality životního prostředí.

To, že při procházení kterékoliv městské části v zóně Sorely podvědomě vnímáte, že jste ve městě a přitom jste obklopeni zelení (ačkoliv je to pouze sezónní efekt), je dáno také vyvážeností měřítka a hmot. Což nelze tvrdit o podobném celku např. v Porubě. Tam se více prosadil trend inklinující k onomu sovětskému, okázale a prvoplánově exhibujícímu manýristickému pojetí. Oproti tomu autentický efekt je viditelný v Ostrově.

Díky jedinečnému citu a smyslu pro měřítko a kompozici tehdejší generace architektů můžeme havířovský komplex (a nejen – Poruba, Ostrov či části Mostu, Prahy atd.) právem považovat za raritu, která konkrétně v případě Havířova, je navíc umocněna tím, že město vznikalo jako samostatný urbanistický celek tzv. na zelené louce, k čemuž na území Čech a Moravy došlo naposledy v době budování husitského Tábora ve středověku.

Urbanistický zastavovací plán týmu prof. Meduny zahrnující i Havířov koncipoval město jako samostatný obytný celek s vlastní infrastrukturou, jejíž efektivní rozložení je paradoxně čitelné až dnes, kdy nekoordinovaným a chaotickým pronájmem prostor v podnožích objektů došlo v posledních letech k porušení rovnováhy těchto vazeb, místy k jejich zániku a noremní postuláty dostupnosti občanské vybavenosti přestávají být respektovány.

Právě Havířov byl příkladem rovnováhy architektonické exprese objektů, ucelené urbanistické koncepce a intravilánu zahrnujícího komponovanou zeleň, mobiliář a výtvarné objekty v podobě fontán, bazénů či sochařských děl. Velkoryse založená kompozice je dopracována do detailů a tvoří vyvážený celek kompaktního výrazu.

Pokusme se tento hlavní aspekt a odkaz zachovat i pro další generace!

redakčně zkráceno

 

print Formát pro tisk