Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Dobrá zpráva

Galerista Třeštík se postavil čelem k faktu, že se v jeho galerii objevil štukatérsky postmodernistický novotvar připomínající Guttfreundova cellistu i s jeho falešným podpisem. Slíbil, že tento paskvil doložitelně zničí. Oceňuji jeho postoj. Být napálen či zmýlit se může každý a jeho galerie se jinak
​o Gutfreunda příkladně a krásně stará.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 3.4.2014 22:51  •  Přečteno: 617x

Polpot zachránce kultury

V Kambodži byla běženecká vlna řešena na rozdíl od nás nikoli pouze elektricky nabitým ostnatým drátem, ale souvislým pásem minových polí.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 13.3.2016 16:21  •  Přečteno: 648x

Oscar Jespers (1887–1970)

Oscar Jespers (1887–1970)Oscar Jespers (1887–1970)

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.12.2014 9:51  •  Přečteno: 1553x

Na akademii se nám podařilo zachytit kuriózní text, připomínající petici.

Na akademii se nám podařilo zachytit kuriózní text, připomínající petici.My, příznivci a volitelé nového rektora Tomáše Vaňka ho žádáme, aby dostal svým slibům a programu a zbavil AVU všemožného plýtvání prostředky. S nadšením jsme ho podporovali, když poukazoval na praxi starého rektora – předraženou uklízečku a automaty na kafe. Nyní ale, když se přišlo na další nehospodárnosti a dokonce tunelování v řádu milionů, snaží se vše zamést pod koberec. Žádáme rektora o důkladné vyšetření padni komu padni a hlavně zamezení opakování ve smyslu plnění jeho předvolebních slibů. podpis:

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.1.2015 17:59  •  Přečteno: 1475x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: 2014 08, Léto s Palcrem, 2014

Léto s Palcrem

12. července uplynulo 18 let od smrti nejdůležitějšího českého sochaře druhé poloviny 20. století, Zdeňka Palcra. Protože odmítal vystavovat (výjimkou byly pouze tři výstavy – 1960 Praha, 1970 Nová síň, Praha, 1986 Litomyšl), veřejnost neměla a nemá o jeho díle povědomí. Ve stodole ve Zdibech hnije 300 většinou nadživotních soch a to (ne) díky neochotě dědiců zaplatit dědickou daň, která v době Palcrovi smrti ještě platila, dále klasickým nezájmem kulturních institucí i proti sochařsky zaměřené akademické obci.

Začneme první kapitolou z textu Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy, otištěné v časopise Konserva/na hudbu č. 12 v 90 letech.

 

Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy

Duchamp zdůrazňuje, že dbal o to, aby nález předmětů, které nazve ready-‑made, nebyl veden vztahem, který zaujímá estetický postoj, ale ani jiným prožívaným vztahem. Nastupuje tak vztah neosobního intelektuálního zájmu, vztah technický: co se stane, když odstraní obraz ztělesněné představy jako zástěnu, která věc zakrývá a ukáže se její pravá skutečnost. Ta je podivně neskutečná, ukazuje se věc chiméra. Obraz je nepravdivý. Motivace takového přístupu – nezaujatost prožívaným vztahem – je odůvodňována získáváním duchovní nezávislosti. Vystavení sériově zhotovené věci má pouze doložit nalezený postoj nezaujatého vztahu svou podivnou neskutečností v reálném prostoru výstavní síně.

Respektujeme-‑li Duchampův po-stoj, nespatříme však ve vystavených předmětech duchovní samostatnost, ale naopak doklad závislosti na záhadném výskytu skutečnosti předmětu. Zde rozhoduje to, co k objektovému chování – zabývá se předmětem – nutí. Tím je vyřazen estetický postoj. Duchampovo zdůraznění odvádí pozornost k tomu, co si přeje, aby se stalo. Má zakrýt nepřiznané selhání, obstát v úkolu zpřítomnit duchovní svět obrazu ztělesněním představy, proto za představu, která obraz tematizuje, již nelze nést odpovědnost ztělesněním. Toto selhání je skutečné a tato skutečnost nutí k řešení, jak se vůči prožívání zajistit. Vidíme zde pokus přenést skutečnost selhání na skutečnost předmětu, který, zbaven prožívaného vztahu, se stává záhadným. Duchampův postoj nezaujatého vztahu říká: záhadný výskyt skutečnosti je naším světem.

Zaměřenost na dokládání, vystavování dokladu toho, co je zvládnuto, totiž dokládání toho, že lze vyhovět zájmu o skrytost toho, co zvládnuto není, provádí rozhodující řez: nikoliv skutečnost, ale prožívaný vztah vede ke ztělesňování obrazem a sochou. Pak ale významy obrazy a sochy nejsou pravdivé. Kdo si tento závěr uvědomí a zařídí se podle něho, zaměřuje se na to, aby pravdivé dokládal skutečností. Avšak nelze žít a přitom se nezavazovat prožíváním vztahů. Pokus vyvázat se z prožívání pomocí dokládání pravdy skutečnosti je ochromen neživotností.

Duchampův postoj lze vyložit dvojím způsobem. Jednak jako směřování k nemožnému: vůči prožívání se má zabezpečit pomocí dokladů skutečnosti, nelze k nim nezaujmout vztah – např. neprožít bázeň. Prožívání znovu a znovu odhaluje, že pravda skutečnosti zůstala nezvládnuta, předmět si ponechal záhadnost podivné neskutečnosti a duchovní nezávislost je pak neudržitelná. Je to past.

Druhý způsob tento postoj spatří jako řešení sporu o pravdivé. Ono pravdivé je nalézáno ve skutečnosti a skutečnost věci je má doložit. Ale zde je neřešitelný rozpor, který tematizuje 20. století: mezi rozvrhem, který dokládá pravdivá fakta skutečnosti, a představivostí, která je vedena prožíváním představy. Ta se ztělesňuje obrazem a sochou.

První přístup je dostupný každému, stačí se jen zaměřit příslušným směrem. Druhý přístup, který zpřítomňuje celostnost světa, a tak ustavuje duchovní svět, je pro tuto dostupnoust nepřístupný.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 71
, AnpoqlsGGtz odpovědět
QtpbE8 <a href="http://dasmecmfwgdj.com/">dasmecmfwgdj</a>, [url=http://xniadlpnlscy.com/]xniadlpnlscy[/url], [link=http://oxfgvpdkwqhs.com/]oxfgvpdkwqhs[/link], http://umwwhiaumnji.com/
, FVekDNAYCWRQV odpovědět
qqXA4i <a href="http://qpooxydghrsx.com/">qpooxydghrsx</a>, [url=http://xptthuhwfvyk.com/]xptthuhwfvyk[/url], [link=http://ilqsbaubcult.com/]ilqsbaubcult[/link], http://tggkvxthalmk.com/
, xtYLxvttKJWaJuK odpovědět
xy2x94 <a href="http://uwxibpasthcj.com/">uwxibpasthcj</a>, [url=http://ellmdcptpjws.com/]ellmdcptpjws[/url], [link=http://keijloegexfw.com/]keijloegexfw[/link], http://ljvjkyzddnnk.com/
, RDgjQYwegGiEsAv odpovědět
E19WJJ <a href="http://yugvxjkhejee.com/">yugvxjkhejee</a>, [url=http://udppymexewot.com/]udppymexewot[/url], [link=http://wxrsmlrukoqp.com/]wxrsmlrukoqp[/link], http://tqhrhqbttyja.com/
, yaZYKcWiAXAnrBQn odpovědět
1JEvq0 <a href="http://sxywxcuumvju.com/">sxywxcuumvju</a>, [url=http://ungalvlcvbrv.com/]ungalvlcvbrv[/url], [link=http://papnxgvgfioh.com/]papnxgvgfioh[/link], http://lugzwgmrfmaw.com/
, NhKtJLAMYKXaIL odpovědět
NuAEgX <a href="http://eujpqrsgkguc.com/">eujpqrsgkguc</a>, [url=http://xpcqdoepnxos.com/]xpcqdoepnxos[/url], [link=http://fpeikrtgitfw.com/]fpeikrtgitfw[/link], http://yotuqzuuxjej.com/
, WAIHALvsuaTRa odpovědět
APvUlm <a href="http://rrfpnlelhqat.com/">rrfpnlelhqat</a>, [url=http://glcnosorzxsz.com/]glcnosorzxsz[/url], [link=http://rzzjjykcehkb.com/]rzzjjykcehkb[/link], http://ubglxuedooqk.com/
, PVanRPsQDUo odpovědět
WqEFwx <a href="http://caslrlyiaqgq.com/">caslrlyiaqgq</a>, [url=http://uekioxnrnvnd.com/]uekioxnrnvnd[/url], [link=http://rhluzxrvbdls.com/]rhluzxrvbdls[/link], http://gpdeeypjzxip.com/
, zhskctEfDf odpovědět
LIqdz0 <a href="http://zcwojqnezxak.com/">zcwojqnezxak</a>, [url=http://bokkfrqppqrg.com/]bokkfrqppqrg[/url], [link=http://jddlnmwpfmuy.com/]jddlnmwpfmuy[/link], http://qwovzbhudzdg.com/
, XzHNHPVLAaThcVUz odpovědět
TFJ6dz <a href="http://awofhswmgtgn.com/">awofhswmgtgn</a>, [url=http://rwahkdgdapgq.com/]rwahkdgdapgq[/url], [link=http://dqvzbuphpshg.com/]dqvzbuphpshg[/link], http://ldttnnrrtvqu.com/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 71