Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Praha 1 se pod vedením starosty Lomeckého stává jedním policejním okrskem.

Pokutovala Martina Uhlíře tisíci korunami za to, že při vyvěšování tibetské vlajky na rozhledně neuposlechl výzvy tajného: „Počkej ty hajzle“ (stejnou částku jsem soudně prokázané protiprávní vniknutí policie do mého ateliéru musel Lomeckému zaplatit i já).

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 17.5.2016 10:54  •  Přečteno: 576x

Žaloba společně na AVU a pedagoga prof. Siegla

U Obvodního soudu pro Prahu 7 byla podána žaloba společně na AVU a pedagoga prof. Siegla. Žalobce restaurátor Andrej šumbera se domáhá ochrany osobnosti v souvislosti s neochotou AVU omluvit se za neztracené stříbro, jejž, ať nesprávně či omylem, písemnou formou prof. Siegl prohlásil za chybějící v souvislosti s odpovědností žalobce.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 14.11.2016 9:50  •  Přečteno: 631x

Jacob Epstein (1880–1959)

Jacob Epstein (1880–1959)V roce 1912 vypukl ve Francii sochařský skandál s náhrobkem Oscara Wildea. Autor, anglický sochař, Jacob Epstein, udělal letícího anděla s mužským lingamem. Později vytvořil řadu realistických portrétů osobností a anglické honorace. Tyto hlavy jsou založeny na tvarové stylizaci a jejich povrchy jsou až graficky pojednány ve snaze vytvořit iluzi lidské kůže a lesku vlasů. Nikdy však díky své tvarové nadsázce neztrácejí sošný plastický charakter. U některých je cítit ovlivnění indickou plastikou a na rozdíl od minulých portrétistů Epstein dosahuje přímého pohledu očí zatmavenými zornicemi vhloubením hmoty. Zdeněk J. P.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 15.12.2014 16:53  •  Přečteno: 1742x

2. kolo sochařských portrétů Václava Havla

2. kolo sochařských portrétů Václava Havla„Alkoholik propíjející peníze, které sem přicházely pro vězněné a jejich rodiny… Ostatně poslední svědectví generála Lorence (šéf StB), jak ochotným spolupracovníkem StB Havel byl, hovoří samo za sebe“. Senátor Doubrava (Zemanovci), 2014

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 26.1.2015 18:18  •  Přečteno: 2237x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: 2014 08, Léto s Palcrem, 2014

Léto s Palcrem

12. července uplynulo 18 let od smrti nejdůležitějšího českého sochaře druhé poloviny 20. století, Zdeňka Palcra. Protože odmítal vystavovat (výjimkou byly pouze tři výstavy – 1960 Praha, 1970 Nová síň, Praha, 1986 Litomyšl), veřejnost neměla a nemá o jeho díle povědomí. Ve stodole ve Zdibech hnije 300 většinou nadživotních soch a to (ne) díky neochotě dědiců zaplatit dědickou daň, která v době Palcrovi smrti ještě platila, dále klasickým nezájmem kulturních institucí i proti sochařsky zaměřené akademické obci.

Začneme první kapitolou z textu Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy, otištěné v časopise Konserva/na hudbu č. 12 v 90 letech.

 

Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy

Duchamp zdůrazňuje, že dbal o to, aby nález předmětů, které nazve ready-‑made, nebyl veden vztahem, který zaujímá estetický postoj, ale ani jiným prožívaným vztahem. Nastupuje tak vztah neosobního intelektuálního zájmu, vztah technický: co se stane, když odstraní obraz ztělesněné představy jako zástěnu, která věc zakrývá a ukáže se její pravá skutečnost. Ta je podivně neskutečná, ukazuje se věc chiméra. Obraz je nepravdivý. Motivace takového přístupu – nezaujatost prožívaným vztahem – je odůvodňována získáváním duchovní nezávislosti. Vystavení sériově zhotovené věci má pouze doložit nalezený postoj nezaujatého vztahu svou podivnou neskutečností v reálném prostoru výstavní síně.

Respektujeme-‑li Duchampův po-stoj, nespatříme však ve vystavených předmětech duchovní samostatnost, ale naopak doklad závislosti na záhadném výskytu skutečnosti předmětu. Zde rozhoduje to, co k objektovému chování – zabývá se předmětem – nutí. Tím je vyřazen estetický postoj. Duchampovo zdůraznění odvádí pozornost k tomu, co si přeje, aby se stalo. Má zakrýt nepřiznané selhání, obstát v úkolu zpřítomnit duchovní svět obrazu ztělesněním představy, proto za představu, která obraz tematizuje, již nelze nést odpovědnost ztělesněním. Toto selhání je skutečné a tato skutečnost nutí k řešení, jak se vůči prožívání zajistit. Vidíme zde pokus přenést skutečnost selhání na skutečnost předmětu, který, zbaven prožívaného vztahu, se stává záhadným. Duchampův postoj nezaujatého vztahu říká: záhadný výskyt skutečnosti je naším světem.

Zaměřenost na dokládání, vystavování dokladu toho, co je zvládnuto, totiž dokládání toho, že lze vyhovět zájmu o skrytost toho, co zvládnuto není, provádí rozhodující řez: nikoliv skutečnost, ale prožívaný vztah vede ke ztělesňování obrazem a sochou. Pak ale významy obrazy a sochy nejsou pravdivé. Kdo si tento závěr uvědomí a zařídí se podle něho, zaměřuje se na to, aby pravdivé dokládal skutečností. Avšak nelze žít a přitom se nezavazovat prožíváním vztahů. Pokus vyvázat se z prožívání pomocí dokládání pravdy skutečnosti je ochromen neživotností.

Duchampův postoj lze vyložit dvojím způsobem. Jednak jako směřování k nemožnému: vůči prožívání se má zabezpečit pomocí dokladů skutečnosti, nelze k nim nezaujmout vztah – např. neprožít bázeň. Prožívání znovu a znovu odhaluje, že pravda skutečnosti zůstala nezvládnuta, předmět si ponechal záhadnost podivné neskutečnosti a duchovní nezávislost je pak neudržitelná. Je to past.

Druhý způsob tento postoj spatří jako řešení sporu o pravdivé. Ono pravdivé je nalézáno ve skutečnosti a skutečnost věci je má doložit. Ale zde je neřešitelný rozpor, který tematizuje 20. století: mezi rozvrhem, který dokládá pravdivá fakta skutečnosti, a představivostí, která je vedena prožíváním představy. Ta se ztělesňuje obrazem a sochou.

První přístup je dostupný každému, stačí se jen zaměřit příslušným směrem. Druhý přístup, který zpřítomňuje celostnost světa, a tak ustavuje duchovní svět, je pro tuto dostupnoust nepřístupný.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 37
, CmMhjxEopdHsgeJornW odpovědět
2Uy0MY <a href="http://lezfsysfaqfy.com/">lezfsysfaqfy</a>, [url=http://hzkhcewpaqtm.com/]hzkhcewpaqtm[/url], [link=http://htnuwidycwio.com/]htnuwidycwio[/link], http://dysuyirjimpn.com/
, colDifXOdCsZEdEdhn odpovědět
7z8R0y <a href="http://sftshfcwesym.com/">sftshfcwesym</a>, [url=http://wuqylfxcivuc.com/]wuqylfxcivuc[/url], [link=http://ggtfwvknslod.com/]ggtfwvknslod[/link], http://gxqprwwlfbxm.com/
, xdUeKCaCYworITw odpovědět
8X94eU <a href="http://smhkptqejtnv.com/">smhkptqejtnv</a>, [url=http://lxhkvztgrzqb.com/]lxhkvztgrzqb[/url], [link=http://wszrbfybikxa.com/]wszrbfybikxa[/link], http://vqbpghxbzsrs.com/
, TdgVzusDRZTggofkh odpovědět
WCGW9A <a href="http://xkshzunfuvcp.com/">xkshzunfuvcp</a>, [url=http://zukmisgpzfby.com/]zukmisgpzfby[/url], [link=http://bumcbaqhqdjq.com/]bumcbaqhqdjq[/link], http://mbnqkqmuxugn.com/
, VMotFwzhyqi odpovědět
dSUr42 <a href="http://lxvnddmmtkjr.com/">lxvnddmmtkjr</a>, [url=http://kenpfmhdxtit.com/]kenpfmhdxtit[/url], [link=http://wrbafyaqvzjo.com/]wrbafyaqvzjo[/link], http://clycqigtwnpz.com/
, NkbhEaAJiDlJObZDiki odpovědět
A142vQ <a href="http://onhurukfslmh.com/">onhurukfslmh</a>, [url=http://cmpdtljagrsr.com/]cmpdtljagrsr[/url], [link=http://kwkxfnlusgvc.com/]kwkxfnlusgvc[/link], http://rmhiteageyql.com/
, fZiLgLIicxIFkrzB odpovědět
YHJPOt <a href="http://rlyoljxvqprd.com/">rlyoljxvqprd</a>, [url=http://kgxhbrfgmrua.com/]kgxhbrfgmrua[/url], [link=http://gevvxdmueuwb.com/]gevvxdmueuwb[/link], http://igrefehdesng.com/
, FBPtZOeTFlYrxl odpovědět
IJOdce <a href="http://tfpgxygsxnsl.com/">tfpgxygsxnsl</a>, [url=http://cejobfcclahs.com/]cejobfcclahs[/url], [link=http://ntgyexwbpvda.com/]ntgyexwbpvda[/link], http://gbqylgzrxrwq.com/
, KdtpLKIODBUbouhfuE odpovědět
cFu96G <a href="http://rjydjgbaxurg.com/">rjydjgbaxurg</a>, [url=http://uhtdudfcjsba.com/]uhtdudfcjsba[/url], [link=http://xvlnpgqeowtw.com/]xvlnpgqeowtw[/link], http://pwzcrlqkdzyd.com/
, fwzKxNBWviEC odpovědět
YPerIX <a href="http://ximlpjieqmzg.com/">ximlpjieqmzg</a>, [url=http://ojkybdwifqyi.com/]ojkybdwifqyi[/url], [link=http://rcxcukqgvlew.com/]rcxcukqgvlew[/link], http://coxyvyhghvdw.com/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 37