Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Stanovisko vedení AVU k pamfletům Michala Blažka

Pamflety Michala Blažka ve věcné rovině satiricky komentují dění na AVU v Praze. Kritizuje akademické dění z konzervativních pozic tzv. „klasické“ sochy a malby. Vyjadřuje názor těch, kteří neakceptují proměny, k nimž ve výtvarném umění dochází v moderní době od Duchampových ready-made. S tímto názorem se neztotožňujeme, ale je legitimní.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 13.3.2019 9:21  •  Přečteno: 96x  •  Komentářů: 0

A teď něco svátečního:

A teď něco svátečního: Andrej Bělocvětov, 1953–55 Hana Wichterlová, olej, plátno, 78,5 × 63,5 cm

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 20.12.2016 11:40  •  Přečteno: 170557x

Kult Putina a opět Stalina v Rusku

S hrůzou sleduji jak se v Rusku zapojují bezcharakterní sochaři do kultu Putina a opět Stalina. 

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 7.4.2015 20:58  •  Přečteno: 775x

Paradox výtvarého kritika

Paradox výtvarého kritikaEsej Zdenka Palcra „Giacomettiho postřeh“ (zde v katalogu výstižně charakterizuje rozdíl mezi sochou a objektem, mimo jiné, jako rozdíl ve schopnosti zobrazovat a tedy i v představivosti (uvědomme si pro srovnání zanedbatelný význam a hodnotu objektových děl v jiných uměleckých oborech např. literatuře, divadle*, atd).

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 8.3.2016 20:54  •  Přečteno: 982x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: Léto s Palcrem, VÝSTAVY a PŘEDNÁŠKY, 2016

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)... Je ještě jeden obor, se kterým sochařství, pracující vlastním tělem a hmotou v (trojrozměrném) prostoru, tak úzce souvisí.

Otto Gutfreund upozornil na tento vztah: je jím tanec. Cítíme ostatně už předem příbuznost mezi, situace se tázajícím a situaci odpovídajícím, odpovědným tedy dobrým chováním a dobrým pohybováním sebou samým, dobrým sebevyslovováním a krásným sebepohybováním, kterým je tanec. Nebylo by zde na místě a nejsem k tomu ani vybavena, načrtávat nyní teorii tanečního umění. Chci ale podtrhnout některé jeho rysy zřetelné běž­nému pohledu laika.

Předpokladem tance je možnost volního zacházení s tíží vlastního těla. Při výchozím postoji klasického tance (baletu) je jeho těžiště vytlačeno vzhůru, z oblasti pánve do středu hrudníku, pádně – a symbolicky – řečeno: od břicha k srdci. Pouhým rozhodnutím k přesunutí tíže (nesení vlastního těla) je v těle tanečníka na­sto­lena svoboda. (!)Zatímco jeho osa se upevnila, a stala zřetelnější, nohy se uvolnily, odlehčikly, stojí na špičkách, také ruce (paže) jsou volné. Vysunutí těžiště (vzhůru: pozvednutí k srdci) a upevnění osy (páteře) napřimuje hlavu a dává jí vyniknout – ramena poklesla – a umožňuje zvýšenou pohyblivost krku, tvář se napříště bude rýsovat v bohatých rozličnostech možností svých profilů. Vzpřímená hlava nadto je ve vztahu ke vzdálenějším viděným, slyšeným a pociťovaným horizontům. Celé tělo je přichystáno vnímat a posléze být nástrojem výrazu toho, co vnímá i nově pocítěné plnosti vlastních možností. Při výkonu svého umění se stává tanečník povýšenou možností sebe sama, znásobenou volnost pohybů vlastního těla podřizuje vznětům získaným v sebezapomenutém naslouchání „informacím“ (hud­­bě), které jsou produkovány či prostředkovány Jiným/jinými subjekty. 

V události tance je tělesně ve fyzickém čase a prostoru zpřítomňována jednota dvou subjektů. Skutečnost, že obě tyto složky – na jedné straně skutečně fyzicky pociťovaná svoboda vlastního těla a na druhé straně dispo­novanost a ochota k naslouchání (lze říci také poslušnosti) tou svobodou podmíněné a získané – v úkonu tance neoddělitelně souvisí, může nám o­s­vět­lit se zvláštní zřetelností důrazně sakrální charak­ter podstaty tanečního umění. Ne­mluvím o tom snad nadarmo teď, když se chci přiblížit problému sochařství, protože také zde máme co činiti s oborem, který tkví důsledně ve sféře fyzické reality, kterou chce sjednocovat v tvůrčím aktu s danostmi reali­ty další. Socha je skutečně v plnosti svého trojrozměrného těla přítomna v tomtéž prostoru, ve kterém stejným způsobem existujejejí autor a její pozorovatel. A jeho (sochařství) úkol tedy nelze postavit toliko jako problém.

(Jde o tajemství, právě proto, že data vstupující do procesu poznání ne­jsou představena mimo poznávajícího tak, že by s nimi mohl volně zachá­zet, jako je tomu při řešení problému. Umísť´ováním hmoty do prostoru či pobýváním v témže prostoru se sochou poznávající subjekt sám je součástí těchto dat, neboť i fyzicky je součástí téhož prostoru – totiž světla, které je matematicky neuchopitelným a nedisponovatelným datem, do něhož nadto vyzařuje obsah nitra Jiných subjektů, s nimiž se sochař a pozorovatel ve světle setkává, řekněme, že jde o duchovní události a mimosvětné skutečnosti, které tato data – Jiné subjekty – zjevují a subjekt sochaře i pozorovatele na ně reaguje změnami obsahu svého nitra).

 

Vladimíra Koubová-Eidernová prosinec 21016

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 37
, XEnwEpmPyvHyMxHAPxY odpovědět
How long are you planning to stay here? https://weteachquran.com cipro
t's easier for me to identify with Trayvon Martin than George Zimmerman. As a teenager, I discovered what it was like to be hassled by a strange community's Neighborhood Watch, whose members once profiled me and my beat-up car with the Grateful Dead stickers parked on their leafy street after dark. (I was lost and had pulled over to look at a map.) And as an adult with some libertarian tendencies, I've bumped heads a time or two with self-appointed (and self-important) do-gooders and homeowners association types with way too much time on their hands.
, YQhZHDRdZMNTJdpmV odpovědět
The National Gallery http://www.ccpirapuato.com cialis Liquor poisoning is common in Pakistan, where the Muslim majority is forbidden to consume or sell alcohol. Non-Muslims can drink but many poor buy the cheapest homemade liquor, which is often adulterated.
, RiGDBrMEaQi odpovědět
pAAlRm <a href="http://vezelimlmfog.com/">vezelimlmfog</a>, [url=http://oqtakynnktyx.com/]oqtakynnktyx[/url], [link=http://akcjoihtgepi.com/]akcjoihtgepi[/link], http://pmgnasedajfz.com/
, reEMTipSVvWowIXi odpovědět
vb85cq <a href="http://curmztmxuqrt.com/">curmztmxuqrt</a>, [url=http://qiuxfzylvepk.com/]qiuxfzylvepk[/url], [link=http://corpksbvmpen.com/]corpksbvmpen[/link], http://bwyvkmaffjba.com/
, VOPhrBQVpspRwtNoHXM odpovědět
nxSHcq <a href="http://wtznwersfvhz.com/">wtznwersfvhz</a>, [url=http://itjgfvjxodha.com/]itjgfvjxodha[/url], [link=http://wyacsjvlunhh.com/]wyacsjvlunhh[/link], http://scntmclgyqpm.com/
, sDFDniHfiaKUSHSDBU odpovědět
ex4ZW3 <a href="http://fnghtzpmzgwc.com/">fnghtzpmzgwc</a>, [url=http://vlqpfccwwzvr.com/]vlqpfccwwzvr[/url], [link=http://xdeegyzdumuj.com/]xdeegyzdumuj[/link], http://seqzdlsykucw.com/
, jtLGzHjxPotaIvQH odpovědět
KGDORC <a href="http://irbdwbipkjyy.com/">irbdwbipkjyy</a>, [url=http://uyeutbyvltcn.com/]uyeutbyvltcn[/url], [link=http://jpnrztojyjql.com/]jpnrztojyjql[/link], http://lrcpuozyjogj.com/
, QEzFTgOckxwrHG odpovědět
kuUJQS <a href="http://poabkbnyvkbo.com/">poabkbnyvkbo</a>, [url=http://vuercrlgujqq.com/]vuercrlgujqq[/url], [link=http://vvbkdmsuuofh.com/]vvbkdmsuuofh[/link], http://rlbqkglrvcor.com/
, QXdbxlttyHr odpovědět
KMXfVh <a href="http://ugktdinddwkh.com/">ugktdinddwkh</a>, [url=http://uwmbscfkrkpc.com/]uwmbscfkrkpc[/url], [link=http://eykjqupzmisq.com/]eykjqupzmisq[/link], http://mzfkxaqstxhx.com/
, cMkzyptOalO odpovědět
rQz3M2 <a href="http://dhgnqymutgxw.com/">dhgnqymutgxw</a>, [url=http://vjwnluiicskz.com/]vjwnluiicskz[/url], [link=http://pgznthtjnmxo.com/]pgznthtjnmxo[/link], http://ykwpwkdkgfrs.com/

Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 37