Žádáme fotografy, kteří dne 17. 11. mezi 13. a 14. hodinou v Praze na Můstku fotili kolportéra časopisu Babylon, který nesouhlasně hlasitě komentoval vystoupení starosty Prahy 1 Lomeckého, poté byv obstoupen policií, jménem zákona vyzván, lehnuv si na zem a byl asi pěti policisty odtransportován mimo shromážděné lidi, kterým ještě stačil rozdat několik Babylonů, aby se přihlásili! Máme zájem o placené publikování fotografií.

Soud Blažek versus Art Kodiak 25. 5. 2016

Soud Blažek versus Art Kodiak 25. 5. 2016, 14 hod, 0vocný trh 14, Praha 1, č. dveří 8, přízemí. Vhodné jako úvod do praxe pamatkového gangsterismu pro začínající restaurátory.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 22.5.2016 11:13  •  Přečteno: 734x

Soutěže

V Brně vypsalo město soutěž na pomník básníka Skácela (do března). Do soutěže portrétů Havla, Kaplického a Holého je přihlášeno přes 30 sochařů
​a i kdyby někdo přinesl hlavu až 5. ledna, tak nebude odmítnut. Příště: proč si ........ zaslouží dobrý pomník. 

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 29.10.2014 19:54  •  Přečteno: 595x

Brouk u Stromovky

Galerie Lajka naproti AVU do 31. 10. zajímavě připomíná Bohuslava Brouka (1912–1978), buřiče avantgardy a formálního dědice letenského Brouka a Babky či Bílé Labuti.

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 29.10.2014 9:46  •  Přečteno: 1395x

Giacomettiho postřeh

Dosud, pokud vím, nepublikovaný text Zdeňka Palcra – pokračování pracovní verze, únor 1982
Rozvíjení významu odpovědi na otázku v čem je rozdíl mezi objektem a uměním zobrazujícím k otázce: „…Proč by mouchy měly být bez umění?“ (R. Smithson, Příběhy se zrcadly – cestování po Yucatanu, Artforum, 1969) Přiblíží i důvod, proč otázku rozdílu mezi objektem a uměním zobrazujícím jsme položili: „…a navrhl jsem pojetí poesie jako živoucího celku veškeré poesie, která kdy byla napsána…“ (T. S. Eliot – Tradice a individuální talent, Listy pro umění a kritiku, 1933)

Autor: Michal Blažek  •  Vydáno: 29.6.2016 14:53  •  Přečteno: 717x

Návštěvnost od 27. 11. 16

Kategorie: Léto s Palcrem, VÝSTAVY a PŘEDNÁŠKY, 2016

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)

Vladimíra Eidernová, předneseno 11. února 1985 (výňatek SZ)... Je ještě jeden obor, se kterým sochařství, pracující vlastním tělem a hmotou v (trojrozměrném) prostoru, tak úzce souvisí.

Otto Gutfreund upozornil na tento vztah: je jím tanec. Cítíme ostatně už předem příbuznost mezi, situace se tázajícím a situaci odpovídajícím, odpovědným tedy dobrým chováním a dobrým pohybováním sebou samým, dobrým sebevyslovováním a krásným sebepohybováním, kterým je tanec. Nebylo by zde na místě a nejsem k tomu ani vybavena, načrtávat nyní teorii tanečního umění. Chci ale podtrhnout některé jeho rysy zřetelné běž­nému pohledu laika.

Předpokladem tance je možnost volního zacházení s tíží vlastního těla. Při výchozím postoji klasického tance (baletu) je jeho těžiště vytlačeno vzhůru, z oblasti pánve do středu hrudníku, pádně – a symbolicky – řečeno: od břicha k srdci. Pouhým rozhodnutím k přesunutí tíže (nesení vlastního těla) je v těle tanečníka na­sto­lena svoboda. (!)Zatímco jeho osa se upevnila, a stala zřetelnější, nohy se uvolnily, odlehčikly, stojí na špičkách, také ruce (paže) jsou volné. Vysunutí těžiště (vzhůru: pozvednutí k srdci) a upevnění osy (páteře) napřimuje hlavu a dává jí vyniknout – ramena poklesla – a umožňuje zvýšenou pohyblivost krku, tvář se napříště bude rýsovat v bohatých rozličnostech možností svých profilů. Vzpřímená hlava nadto je ve vztahu ke vzdálenějším viděným, slyšeným a pociťovaným horizontům. Celé tělo je přichystáno vnímat a posléze být nástrojem výrazu toho, co vnímá i nově pocítěné plnosti vlastních možností. Při výkonu svého umění se stává tanečník povýšenou možností sebe sama, znásobenou volnost pohybů vlastního těla podřizuje vznětům získaným v sebezapomenutém naslouchání „informacím“ (hud­­bě), které jsou produkovány či prostředkovány Jiným/jinými subjekty. 

V události tance je tělesně ve fyzickém čase a prostoru zpřítomňována jednota dvou subjektů. Skutečnost, že obě tyto složky – na jedné straně skutečně fyzicky pociťovaná svoboda vlastního těla a na druhé straně dispo­novanost a ochota k naslouchání (lze říci také poslušnosti) tou svobodou podmíněné a získané – v úkonu tance neoddělitelně souvisí, může nám o­s­vět­lit se zvláštní zřetelností důrazně sakrální charak­ter podstaty tanečního umění. Ne­mluvím o tom snad nadarmo teď, když se chci přiblížit problému sochařství, protože také zde máme co činiti s oborem, který tkví důsledně ve sféře fyzické reality, kterou chce sjednocovat v tvůrčím aktu s danostmi reali­ty další. Socha je skutečně v plnosti svého trojrozměrného těla přítomna v tomtéž prostoru, ve kterém stejným způsobem existujejejí autor a její pozorovatel. A jeho (sochařství) úkol tedy nelze postavit toliko jako problém.

(Jde o tajemství, právě proto, že data vstupující do procesu poznání ne­jsou představena mimo poznávajícího tak, že by s nimi mohl volně zachá­zet, jako je tomu při řešení problému. Umísť´ováním hmoty do prostoru či pobýváním v témže prostoru se sochou poznávající subjekt sám je součástí těchto dat, neboť i fyzicky je součástí téhož prostoru – totiž světla, které je matematicky neuchopitelným a nedisponovatelným datem, do něhož nadto vyzařuje obsah nitra Jiných subjektů, s nimiž se sochař a pozorovatel ve světle setkává, řekněme, že jde o duchovní události a mimosvětné skutečnosti, které tato data – Jiné subjekty – zjevují a subjekt sochaře i pozorovatele na ně reaguje změnami obsahu svého nitra).

 

Vladimíra Koubová-Eidernová prosinec 21016

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Text

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 35
, NjIvvCFCmsUBdDQP odpovědět
ID4vug <a href="http://eshymzkjkaxq.com/">eshymzkjkaxq</a>, [url=http://jorkcpaayucx.com/]jorkcpaayucx[/url], [link=http://bydkfrgqrrvh.com/]bydkfrgqrrvh[/link], http://feanwxfduffa.com/
, jsCvacRVOkLHpQfxxK odpovědět
B4jHuH <a href="http://xoqpxbtinapa.com/">xoqpxbtinapa</a>, [url=http://nztqorhxmalc.com/]nztqorhxmalc[/url], [link=http://zvvhxdejbmqi.com/]zvvhxdejbmqi[/link], http://hgwmeifbjruz.com/
, OABqcAQujOMf odpovědět
SwZ3bb <a href="http://pxlnqobyonjw.com/">pxlnqobyonjw</a>, [url=http://egwyviormjsb.com/]egwyviormjsb[/url], [link=http://pwwibafykuiy.com/]pwwibafykuiy[/link], http://nhmkznhmdurw.com/
, psglRUHNzihWG odpovědět
hjXs1x <a href="http://sjfpqmqkscgl.com/">sjfpqmqkscgl</a>, [url=http://znwtvzvwozvs.com/]znwtvzvwozvs[/url], [link=http://tnxlckzbatyw.com/]tnxlckzbatyw[/link], http://psxnlprbeofu.com/
, oOtYSFkwGK odpovědět
47djTi <a href="http://oshbuetyxywi.com/">oshbuetyxywi</a>, [url=http://bfpkckclcsan.com/]bfpkckclcsan[/url], [link=http://fxdmpkqisaoh.com/]fxdmpkqisaoh[/link], http://mmhxpinhifxg.com/
, fjojUfhsbbRKADOaF odpovědět
5N7kzQ <a href="http://wxhhupiirumn.com/">wxhhupiirumn</a>, [url=http://lygekuzlsdlx.com/]lygekuzlsdlx[/url], [link=http://fkjwrfkevoal.com/]fkjwrfkevoal[/link], http://qxdflcbrjagq.com/
, PxHMQQEdzZ odpovědět
rJsaLB <a href="http://lrfptqisjzaf.com/">lrfptqisjzaf</a>, [url=http://cowfnggkvynx.com/]cowfnggkvynx[/url], [link=http://uxthymqgydsp.com/]uxthymqgydsp[/link], http://qcdtbkxyvvki.com/
, UgbbpmahpXli odpovědět
7QyDf0 <a href="http://vurmscvuscpu.com/">vurmscvuscpu</a>, [url=http://qohgnflwtkmb.com/]qohgnflwtkmb[/url], [link=http://gvdepkjnbqxq.com/]gvdepkjnbqxq[/link], http://ztwhgunykjuj.com/
, ZsigeNmhFok odpovědět
EY5N0E <a href="http://smicwkfkhvuh.com/">smicwkfkhvuh</a>, [url=http://vvgxvbhsvpea.com/]vvgxvbhsvpea[/url], [link=http://tkkgqmksyhms.com/]tkkgqmksyhms[/link], http://gpambsanogdp.com/
, fCYGqyhjxCiPOzoA odpovědět
iF6cvo <a href="http://kxadpljreurx.com/">kxadpljreurx</a>, [url=http://mamzkktelayo.com/]mamzkktelayo[/url], [link=http://kavtwkoquhlc.com/]kavtwkoquhlc[/link], http://mgcxxctczbkf.com/

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 35